دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری :
راه برون رفت از شرایط سخت بازسازی اعتماد عمومی است
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷