رهبر معظم انقلاب در دیدار شرکت کنندگان دراجلاس بین المجالس اسلامی:‏
قدس بدون تردید پایتخت فلسطین است
موضوع فلسطین در رأس مسائل دنیای اسلام است
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶